Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a równocześnie absolutnie niepotrzebnych. płyty do lean Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.