Najważniejszym z największych utrudnień w lwiej części miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze miasta nie są przygotowane do tak dużego natężenia ruchu, jaki powstał poprzez zwiększenie się liczby samochodów na polskich szosach. Przez to właśnie jedną z najbardziej istotnych inwestycji jakie musi podjąć prawie każde miasto jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i komunikacja miejska to priorytet, jaki da przestrzeń na to by zwiększyć zadowolenie mieszkańców a także poprawi całokształt gospodarki Krakowa.

Wśród okolicznych lokalizacji, nowe projekty komunikacyjne w Krakowie mocno się wybijają. Krakowianie w głosowaniu wypowiedzieli się za budową metra, ale zanim ono zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową oraz nawierzchnie drogowe potrzeba zainwestować sporo środków . Spośród ważniejszych inwestycji warto wymienić:
w pełni elektryczną nitkę autobusów – jedyną w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach Kraków ma budowę przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych pomiędzy już istniejącymi drogami oraz naprawy już powstałych połączeń autobusowych oraz dróg dojazdowych.
Mieszkańcy napraw nie lubią – problemy w poruszaniu się i dotarciu do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Warto jednak mieć jasność tego, że bez remontów jakość dróg nie może się poprawić i by mieszkało się lepiej, trzeba wytrwałości.kandydaci na prezydenta Krakowa
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko nowe drogi, ale również lepszej odporności powierzchnia dróg, która będzie lepsza i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów jest odporna na ścieranie nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga dodatkowo wielu zmian i nowych pomysłów, by poruszało się po mieście dobrze. Zarówno samochodem, ale również tramwajami. Mimo to widać jasno, że wszystko jest na świetnej drodze do tego, by mieszkańcom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.