Wybierając mieszkanie lub przestrzeń biurową oprócz kwestii funkcjonalnej oraz metrażu lokalu bierzemy pod uwagę na walory estetyczne miejsca. Obecnie architektura wnętrz cieszy się znacznym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem powierzyć przystosowanie określonego lokalu do użytkowania profesjonaliście. A czym zajmuje się dokładnie projektant wnętrz? Wbrew niesprawiedliwym opiniom, nie tylko zawieszaniem drobnych dekoracji. Architekt wnętrz to osoba z wyższym wykształceniem, mający nie tylko zmysł estetyczny, ale przede wszystkim umiejętności jego praktycznego wykorzystania. W skład czynności związanych z zawodem projektanta wchodzą: opracowywanie programów o charakterze funkcjonalno – przestrzennym, a także kontrola nad przebiegiem przedsięwzięcia, oraz poszczególnymi osobami pracującymi przy określonym zadaniu.

Remonty i zmiany funkcji mieszkania Opole
Projektant wnętrz musi także przeprowadzać analizy – tak otoczenia jak i wnętrza budynku, pod kątem funkcjonowania rozmaitych instalacji, systemu wentylacji czy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Naturalnie zaprojektowanie koncepcji plastycznej pomieszczeń to także część pracy projektanta. Zawiera się w nim ponad to: selekcja materiałów, decydowanie o sposobie prowadzenia prac nad projektem, wybór indywidualnych zestawów instalacyjnych, sprzętów, a nawet – ich projektowanie od podstaw. Rzetelny architekt wie, że ważne bywa także zagwarantowanie prawidłowej akustyki w pomieszczeniu. Plany architektoniczne powinny zapewniać nie tylko estetykę wnętrza, ale równocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Uczucie estetyki, nie powinno być istotniejsze od komfortu użytkowania.