Większość z nas wiąże branżę hotelową z różnymi obiektami, które oferują schronienie. Należy jednak nie zapominać, że między typowym hotelem a pensjonatem są znaczne różnice. Nie można też pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym czy też zajazdem. Hotelarstwo i hotel w Krakowie jest ściśle połączony z turystyką. Rozwój branży krajoznawczej gwarantuje duże zyski hotelom. Natomiast […]